ВЕЛИЧИЕ

Българийо, аз тебе те обичам,
ти най-прекрасна за мен си в света
и хората, които ме разбират,
ще са съгласни, ще ги убедя.

Българийо, за тебе аз ще пея
и ще разнасям славата ти по света,
и този, който никога не те е виждал,
ще пожелае да те види на мига.

Българийо, за тебе ще се боря,
да станеш ти каквато си била –
велика, несравнима, непокорна,
родила ти достойните чеда.

                             Мая Андонова
БЪЛГАРИЯ – ЦЕЛ И СМИСЪЛ


Любовта е нежност,
възторг, усещане,
страст и емоция. 
         Мая Андонова
 
Мая Андонова е автор, на който съдбата предоставя възможност да работи, да създава изкуство, което обича. Дар, който животът дава на човека да твори, да е полезен. Изгражда го като личност, със силата на езика да развива въображението. Подарява му необятно пътуване в света на изкуството.
Това е изградената марка и почеркът със стила на един творец.